Scan QR code to view data on your mobile phone


Tivolski med

V duhu urbanega cebelarstva smo postavili moderno stojišce z nakladnimi panji na obrobju mestnega parka Tivoli. Naše cebele se nahajajo neposredno pri vhodu v Tivoli iz Rožne doline, blizu rastlinjaka in colnarne. Lokacija spada pod zavarovano obmocje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Stojišce je izdelano iz lesenih in betonskih elementov, ki so bili oblikovani s strani študentov Fakultete za arhitekturo in izbrani v sodelovanju z Mestno obcino Ljubljana. Stojišce je odmaknjeno od glavnih sprehajalnih poti, hkrati pa zadosti dostopno, da se lahko vsi zainteresirani obiskovalci prosto približajo in opazujejo cebele. Stojišce je prosto dostopno vse leto brez predhodnih najav. Naš cilj je približati cebelarjenje vsem zainteresiram in obogatiti ponudbo mestnega parka Tivoli.

https://www.tivolskimed.si/